Sjøgata Live 2015

THE BRAZZ BROTHERS på Fru Haugans Hotel
Brødrene starter å spille kl 21:00 og lover en klubbkveld der det vil blåse full storm!