Brazz-masaier


Stemningen stod bokstavelig tatt i taket når The Brazz Brothers danset masai-dans i Vilnius.

Foto: D.Matvejevas